Bij het maken van een taxatierapport gaat De Koopmakelaar als volgt te werk:

Digitale gegevensverzameling
Het allereerst na het ontvangen van zijn officiële opdracht gaat De Koopmakelaar aan de slag om de ongekende hoeveelheid digitale informatie te verzamelen die over de betreffende woning te vinden is.
Dat zijn bijvoorbeeld de adresgegevens, de woonoppervlakte, de kadastrale gegevens en tekening, de grondoppervlakte, het bouwjaar, bodeminformatie, het bestemmingsplan, allerlei juridische gegevens over monumenten, beperkingen, erfdienstbaarheden, mandeligheden, het energielabel, informatie van de Vereniging Van Eigenaren (VVE), onderhoudsfondsen en de WOZ waarde.

Opname en inspectie op locatie.
De Koopmakelaar vindt het van groot belang, dat hij elke woning waarover hij als aankoopmakelaar een waardeoordeel moet geven, gezien heeft. Daarvoor wordt elke woning uitvoerig geïnspecteerd. Er wordt gelet op de bouwkundige staat, dat wil zeggen op toegepaste materialen, zoals houten of kunststof kozijnen, het soort bouwsysteem, de soort metselsteen en dakbedekkingen, welke bijgebouwen horen er al of niet bij, maar ook soort en kwaliteit van keuken, sanitair en tegelwerk. Wat ligt er op de vloeren, hoe is de isolatie, hoe staat het met het schilderwerk en is de tuin fraai aangelegd of moet die gerenoveerd worden. Is er asbest aanwezig ? Hoe is de omgeving, ligt de woning vlakbij een vervuilend industriecomplex of is er in de omgeveving intensieve veehouderij. Kortom, alles wat je maar kunt bedenken en invloed kan hebben op de waarde. De gegevens worden vastgelegd met camera en voicerecorder, zodat we niet afhankelijk zijn van onleesbare aantekeningen.

Koopsom analyse
De gerealiseerde koopsommen van vergelijkbare woningen in elke buurt en plaats zijn voor ons te raadplegen. Samen met alle andere gegevens geeft ons dat de mogelijkheid om te plussen en te minnen. Dat wil zeggen we vergelijken de grootte van de woning, de grondoppervlakte, de aanwezigheid van bijgebouwen, de ligging, de staat van onderhoud, bouwkundige gebreken en de courantheid van elke woning met de woningen waarvan kort geleden transacties hebben plaatsgevonden. Met al die gegevens in de hand kan de aankoopmakelaar de waarde bepalen.

Taxatierapport
Het taxatierapport van De Koopmakelaar wordt er voor gemaakt om jou belangen zo goed mogelijk te dienen bij de aankoop van de woning. Het rapport bevat steeds informatie over de bouwkundige staat en de staat van onderhoud. Alle gegevens die van belang zijn om een aankoop zo gunstig mogelijk te laten verlopen voor jou worden in het taxatierapport opgenomen. Onvermijdelijk staan er dus ook dingen in die een nadelige invloed hebben op de waarde. Daarom moet je er van uitgaan dat dit rapport niet gebruikt kan worden voor het rond krijgen van de hypotheek. De Koopmakelaar is tenslotte uitsluitend aankoopmakelaar, die zich inzet voor jou aankoopbelangen ! Ga hier naar een voorbeeld van een taxatierapport

Vrijblijvend contact