Werkwijze van De Koopmakelaar bij aankoop
De Koopmakelaar werkt anders dan een traditionele aankoopmakelaar. De Koopmakelaar wil er alles aan doen om te voorkomen dat u de bekende kat in de zak aantreft en daarna nog jaren met de kwalijke gevolgen zit. Dat betekent dat we elk huis wat we aankopen eerst aan een grondig onderzoek onderwerpen, waardoor we alle voor- en nadelen kennen en  vervolgens kan de aankoopmakelaar voor jou effectief de onderhandelingen voeren en tot een optimaal aankoopresultaat komen.

Vijf stappen naar de aankoop van jouw woning.

-      Stap 1  De Contacten.
Nadat je de officiële opdracht aan De Koopmakelaar gegeven hebt legt de aankoopmakelaar het contact met de verkopende makelaar. De bedoeling hiervan is de verkopende makelaar op de hoogte te stellen dat er serieuze belangstelling is en om te voorkomen dat iemand anders er met de woning van door gaat.

-      Stap 2  De Taxatie en Bouwkundige inspectie
Allereerst wordt zoveel mogelijk digitale informatie verzameld, Daarna wordt de woning door de aankoopmakelaar zelf zo spoedig mogelijk ter plaatse opgenomen en beoordeelt op aspecten van ligging in de omgeving, erfdienstbaarheden, bodeminformatie, isolatie, duurzaamheid, staat van onderhoud etc. kortom alles wat de waarde van de woning kan beïnvloeden.  Van de taxatie maakt een bouwkundige inspectie altijd deel uit. Van de taxatie wordt een rapport gemaakt, waarin ook eventuele bouwkundige gebreken met name genoemd worden.

Vrijblijvend contact

-      Stap 3  De Onderhandelingen
Nu alle ins en outs bekend zijn begint de aankoopmakaar voor jou de onderhandelingen. Daarbij gaat het in de meeste gevallen niet alleen over de prijs, maar ook de opleverdatum, eventuele ontbindende of opschortende voorwaardes, de notariskeuze en wie hem betaalt, eventuele erfdienstbaarheden, de hele range aan juridische aspecten dus.

Jouw aankoopmakelaar onderhandelt dus voor de laagste prijs, maar óók voor de beste voorwaarden voor jou !

-      Stap 4 Controle van het koopcontract
Gebruikelijk is dat de verkopend makelaar het koopcontract opstelt. Omdat hij werkt vóór en betaald wordt door de verkopende partij is het zaak dat dit contract nauwkeurig op handigheidjes en “vergeten zaken” gecontroleerd wordt. 
Een belangrijke taak van de aankoopmakelaar.

-      Stap 5  Naar de notaris
We adviseerden je al bij de keuze van de notaris en zo nodig bij de vergelijking van hun tarieven. Ook voor de verdere afwerking door de notaris staat de aankoopmakelaar je steeds ter beschikking voor het beantwoorden van vragen van jou of van de notaris.

Maar onze service stopt hier niet, want ook na de sleuteloverdracht bij de notaris kunnen er wel eens onverwacht problemen ontstaan. Ook dan staan wij graag voor je klaar. Je kunt dus met al je vragen en/of problemen gedurende het gehele aankoopproces bij ons terecht. Deze service hoort bij de basisservice van je aankoopmakelaar; het is dus bij het tarief inbegrepen.

Vrijblijvend contact