Taxatie
Van de taxatie wordt een rapport gemaakt, specifiek afgestemd op het doel waarvoor het bedoeld is n.l. het aankopen van de woning. Getaxeerd wordt de marktwaarde.  De tarieven voor taxatie zijn:

Voor woningen tot een grootte van 500 m3 dan wel tot een waarde van € 250.000,-  €  375,-
Voor woningen groter dan 500 m3 of een waarde hoger dan € 250.000,-                    €  450,-
Voor woningen met een waarde boven  € 750.000,- tarief in overleg.
De genoemde bedragen zijn excl. BTW.

Het tarief wordt bij aflevering van het (PDF) rapport gefactureerd met een betalingstermijn van 14 dagen.
Het taxatietarief wordt in mindering gebracht op het tarief voor aankopen door De Koopmakelaar als daarvoor opdracht gegeven is.
 

De Koopmakelaar is van mening dat je niet over een woning kunt onderhandelen zonder deze ter plaatse door de aankoopmakelaar zelf is opgenomen. Zelfs aan relatief jonge woningen kunnen niet alleen gebreken kleven, maar ook voordelen zitten die uit brochures niet blijken. Daarom zal elke woning die door ons aangekocht wordt door De Koopmakelaar bezichtigd worden, zodat alle voor- en nadelen bekend zijn alvorens de onderhandelingen te starten.

Vrijblijvend contact